Zastosowanie kwasów humusowych

Nawozy zawierające kwasy humusowe, które mają zastosowanie biostymulujące wpływają pozytywnie przede wszystkim na poprawę struktury i jakości gleby. Dzięki temu w roślinach poprawia się ich system korzeniowy, wzrost oraz jakość plonu. Mogą one być stosowane we wszystkich uprawach ogrodniczych, a swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w ciężkich dla roślin warunkach atmosferycznych. 

Fizyczne działanie kwasów humusowych

humusowy stymulator wzrostu roślinKwasy humusowe, do których zaliczają się huminy, kwasy huminowe oraz kwasy fulwowe, są aktywnymi składnikami próchnicy i pochodzą z rozkładu resztek roślinnych, pozostałości mikroorganizmów i zwierząt, a także są produktami metabolizmu mikroorganizmów, które wykorzystują wyżej wymienione substancje. Humusowy stymulator wzrostu roślin jest pozyskiwany najczęściej między innymi z torfu, gleb wulkanicznych, kompostów, jak i leonardytu i węgla brunatnego. Przede wszystkim ich głównym zastosowaniem jest pozytywne wpływanie na poprawę struktury i jakości gleby. Zwiększają one zwięzłość gleb piaszczystych oraz napowietrzają ciężkie gleby i wzbogacają je w substancje organiczne i mineralne. Dzięki temu wszystkie składniki odżywcze, które dostarczamy roślinom są przez nie lepiej wchłaniane. Dodatkowo są one wykorzystywane zwłaszcza w sezonie letnim, ponieważ zwiększają one także pojemność wodną gleby, dzięki czemu rośliny są mniej narażone na susze i cały czas nawilżone co sprawia, że szybciej one rosną oraz rozmnażają się mikroorganizmy w glebie. 

Przez coraz większą popularność nawozów humusowych na rynku można spotkać ich wiele rodzai. Występują one przede wszystkim w formie granulowanej, jak i płynnej. Mogą być one używane do opryskiwania, podlewania oraz ferdykacji podłoży organicznych. Jest to produkt całkowicie ekologiczny, który w żaden sposób nie szkodzi środowisku.