Zastosowanie dysz ciśnieniowych

Dysze ciśnieniowe, stosuje się w różnych gałęziach przemysłu. Znajdują zastosowanie w gazownictwie, myjkach ciśnieniowych i wszędzie tam, gdzie trzeba kierować strumień sprężonego gazu lub płynu w określonym kierunku. Najwięcej opcji ich użycia, znajduje się we wszelkich urządzeniach myjących trudne do usunięcia zabrudzenia.

Używanie dysz ciśnieniowych w przemyśle i usługach

Najczęściej spotykamy sdysze ciśnienioweię z tego typu dyszami w tzw. myjkach ciśnieniowych, używanych przez nas do mycia obejścia domu czy maszyn. Dysze ciśnieniowe zamontowane w tego typu myjce, pozwalają skierować strumień sprężonej wody ze środkiem myjącym na konkretny obiekt, który chcemy umyć. Inne zastosowanie, znajdują w branży kanalizacji sanitarnych. Spotkamy je w gaśnicach i urządzeniach gaśniczych, będących na wyposażeniu Straży Pożarnej. W branży malarskiej, też wykorzystuje się dysze np. w pistoletach malarskich. Powszechnie używa się dysz w maszynach myjących rury i instalacje kanalizacyjne. Bez podciśnienia i dysz ciśnieniowych usunięcie zabrudzeń kanalizacji byłoby niemożliwe. Rozmiary dysz różnią się między sobą przede wszystkim celem użytkowania i stopniem sprężonej cieczy czy gazu. Rodzaj dysz i jej parametry dobierane są do rodzaju maszyny, w której ma być ona użyta. Spotkamy je tez powszechnie w silnikach spalinowych lub w najbardziej pospolitych dla nas rzeczach jak pojemniki lakierów czy dezodorantów pod ciśnieniem.

Zastosowanie dysz ciśnieniowych w przemyśle, jest powszechne a większość maszyn i firm wykonujących usługi myjące, bez tej części nie mogłaby funkcjonować. Obsługa niektórych maszyn myjących, w których stosuje się tego typu dysze wymaga specjalnie wyszkolonych firm i pracowników ze względu na obecność silnych detergentów myjących.