Sposób na zapewnienie niezawodności działania instalacji ppoż

Na terenie większych obiektów, gdzie jednoznacznie przebywać może wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń na różnych płaszczyznach. Pozwala znacznie zwiększyć to bezpieczeństwo osób zgromadzonych w przestrzeni zamkniętej. Jednym z największych zagrożeń w takich miejscach jest powstanie otwartego ognia. Stanowi on bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających na terenie budynku.

Jak powinna działać instalacja przeciwpożarowa?

serwis instalacji przeciwpożarowychDodatkowo może spowodować nieodwracalne straty materialne. Właśnie dlatego w obiektach stosuje się specjalne instalacje, które mają za zadanie szybko wykryć zagrożenie oraz przeciwdziałać jemu rozprzestrzenianiu się. Są to systemy sygnalizacji pożaru, które składają się z kilku zasadniczych elementów. Można tutaj wspomnieć chociażby o czujkach, centralach czy sygnalizatorach. Warto wspomnieć, że na niezawodność działania systemu ogromny wpływ ma regularny serwis instalacji przeciwpożarowych, który powinien być przeprowadzany przez uprawnione do tego osoby. W trakcie przeglądu należy sprawdzić działanie oraz oznakowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu. Dodatkowo sprawdzana jest również dokumentacja pod kątem jej kompletności. Każde urządzenie, które należy do systemów przeciwpożarowych musi bowiem posiadać stosowne dokumenty potwierdzające skuteczność jego działania w warunkach docelowych.

W tym celu przed wprowadzeniem na rynek producent jest zobligowany do przetestowania urządzenia na zgodność z normami i przepisami prawnymi. Badania odbywają się w jednostkach akredytowanych, które są do tego prawnie przeznaczone. Jeśli chodzi o same czynności serwisowe powinny być one określone przez producenta w dokumentacji towarzyszącej wyrobowi. Niemniej jednak przeglądy wykonuje się przeważnie raz lub dwa razy do roku.