Spawarka elektryczna – urządzenie służące do spawania

Urządzenia spawalnicze jakimi są spawarki to jedne z najważniejszych narzędzi dla profesjonalisty w dziedzinie spawalnictwa. Spawarki wytwarzają ciepło, które topi metalowe części, dzięki czemu mogą one zostać połączone. Nie ma jednak jednej spawarki, która nadawałaby się do wszystkich projektów spawalniczych.

Spawarka elektryczna i technologia spawania

spawarka MIG SpartusMaszyny spawalnicze (takie jak np. spawarka MIG Spartus) mogą być zasilane prądem stałym lub napięciem stałym. Maszyna zasilana prądem stałym zmienia napięcie wyjściowe przy zachowaniu prądu stałego i odwrotnie. Spawanie łukowe elektrodą metalową oraz spawanie łukowe gazowe wykorzystuje źródła prądu stałego, podczas gdy spawanie łukowe gazowe elektrodą metalową oraz spawanie łukowe drutem rdzeniowym generalnie wykorzystuje napięcia stałe. Źródło prądu spawania jest wykorzystywane do generowania wysokiego natężenia prądu elektrycznego wymaganego do spawania łukowego. Najprostszym źródłem prądu do spawania jest transformator spawalniczy w postaci odpornego na zwarcia transformatora pola upływu, który dostarcza prąd zmienny. W transformatorze spawalniczym prąd zmienny z sieci o wysokim napięciu i niskim natężeniu jest przekształcany na prąd zmienny o niskim napięciu i wysokim natężeniu, wymagany do spawania. Maksymalny prąd spawania jest wybierany za pomocą odczepów na uzwojeniu pierwotnym transformatora sieciowego.

W wielu przypadkach stosuje się również ruchome jarzmo pomiędzy uzwojeniem wtórnym i pierwotnym, co umożliwia regulację prądu spawania za pomocą bocznika magnetycznego. W przypadku źródeł spawalniczych zasilanych prądem stałym, transformator jest uzupełniony o prostownik. Prostownik spawalniczy przetwarza trójfazowy prąd zmienny (prąd trójfazowy) na prąd stały do spawania.