Skuteczne podejmowanie działań przez komornika

Pomoc komornika sądowego może okazać się niezbędna w wielu wypadkach. Co do zasady wiele osób kojarzy wykonywanie tego zawodu przede wszystkim z egzekucją długów. Nie mniej jednak zakres działań komornika jest znacznie szerszy. Może on między innymi przeprowadzić eksmisję, albo sporządzić protokół stanu faktycznego.

Funkcjonowanie kancelarii komornika

braniewo komornikTen ostatni rodzaj czynności jest określany mianem tak zwanej czynności nieegzekucyjnej. Z tego też względu jest to zupełnie inna kategoria spraw, niż większość, które wykonuje przedstawiciel tego zawodu. Każdy z nich działa w ramach prowadzonych przez siebie kancelarii. Każda z nich przyporządkowana jest do właściwego sądu rejonowego. Oznacza to, że przy każdym sądzie rejonowym działa przynajmniej jedna kancelaria komornika. Na ogół jedna kancelaria komornika w danej miejscowości występuje, gdy jest ona niewielka. Taką własnie niedużych rozmiarów miejscowością jest braniewo komornik sądowy ma swoją kancelarię również w takich miasteczkach. Dzięki temu mieszkańcy Braniewa, a także najbliższej okolicy mogą bez problemu skorzystać z jego pomocy w zakresie egzekucji długów swoich dłużników. Warto jest jednak sprawdzić, czy któraś z działających tutaj kancelarii będzie w stanie przyjąć naszą sprawę. Ważne jest jednak, aby miejsce zamieszkania naszego dłużnika odpowiadało właściwości danego sądu rejonowego, bądź sądu apelacyjnego. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie sprawy alimentacyjne.

W tym wypadku mamy do czynienia z tak zwaną właściwością przemienną. Oznacza to, że właściwą kancelarią komornika do prowadzenia tego typu spraw może być zarówno miejsce zamieszkania dłużnika, bądź miejsce zamieszkania wierzyciela. Z tego też względu tylko w tym wypadku można mówić o szerszych możliwościach działania danej kancelarii.