Podział i zastosowania dźwigownic

Ciągi transportowe w przedsiębiorstwach odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego działania podmiotu. Obecnie firmy mają do dyspozycji ogromną liczbę znakomitych urządzeń transportowych dopasowanych do ładunków różnego rodzaju. W niektórych przypadkach niezbędne są suwnice produkowane w kilku typach.

Budowa podstawowych typów suwnic

suwniceW wielu przedsiębiorstwach różnorodnych branż stosuje się suwnice, bez których nie byłoby możliwe sprawne rozładowanie transportów, dostarczenie komponentów do produkcji czy zarządzanie magazynem. Producenci oferują urządzenia suwnicowe przeznaczone do pracy wewnątrz hal różnego przeznaczenia oraz do użytku na zewnętrznych placach przeładunkowych. Do pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim popularne suwnice pomostowe natorowe i podwieszane. Ich cechą charakterystyczną jest praca na torowisku umieszczonym na ściśle określonej wysokości. Innym rodzajem suwnicy używanej z reguły w halach montażowych jest dźwigownica półbramowa. Posiada ona dwa tory jazdy, na pewnej wysokości oraz na poziomie „zero”. Bardzo przydatnym urządzeniem współpracującym najczęściej z suwnicami pomostowymi są dźwigownice konsolowe nazywane również ściennymi. Na zewnętrznych placach przeładunkowych zastosowanie znajdują bardzo cenione suwnice bramowe, których cała konstrukcja porusza się po torowisku umieszczonym na poziomie „zero”. Wszystkie suwnice osiągają bardzo różne parametry ściśle dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności suwnic pomostowych konstruowanych po przeprowadzeniu wizji lokalnej w firmie.

Podstawowym elementem każdej suwnicy jest most składający się z jednego, dwóch lub innej liczby dźwigarów. Aby zapoznać się z pełną ofertą producentów tych bardzo pożytecznych urządzeń warto odwiedzić strony internetowe licznych producentów.