Odszkodowanie z rzeczoznawcą

 

Rzeczoznawca to specjalista posiadający stosowne kwalifikacje oraz wykształcenie o podłożu prawniczym w danym zakresie. Często pełni równocześnie funkcję biegłego sądowego. Zadaniem rzeczoznawcy jest obiektywna ocena w zakresie wyceny poniesionych szkód osobowych, majątkowych bądź komunikacyjnych itp.

Pomoc ze strony rzeczoznawcy

polecany niemiecki rzeczoznawcaJeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym na terenie RFN w drodze rejestracji szkody konieczne będzie skontaktowanie skontaktowanie się z odpowiednim specjalistą, jakim jest polecany niemiecki rzeczoznawca, który pomoże nam szybko i sprawnie dokonać likwidacji poniesionych szkód. Taka osoba specjalizuje się w zakresie specyfikacji technicznej pojazdów mechanicznych i często pomaga swoim interesantom w wycenie wartości strat poniesionych podczas wypadku bądź kolizji drogowej oraz posiada kompetencje uprawniające go do wyceny kosztów naprawy samochodu. Dzięki pomocy rzeczoznawcy przebywając zagranicą znajomość języka nie będzie potrzebna- to wykwalifikowany profesjonalista, który w naszym imieniu pomoże w dopełnieniu wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, aby móc ubiegać się o wypłatę odszkodowania powypadkowego. Na drodze rejestracji szkody poza przygotowaniem niezbędnych dokumentów takich jak obustronne oświadczenie z miejsca zdarzenia poświadczone własnoręcznym podpisem obydwu stron, dokumentem tożsamości, polisą OC sprawcy, prawem jazdy oraz dowodem rejestracyjnym poprośmy o kontakt z doświadczonym rzeczoznawcą.

Dzięki temu nie tylko szybciej załatwimy wszystkie sprawy związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentów o wypłatę świadczenia, ale również zyskamy gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług. Pamiętajmy, że na zgłoszenie szkody z polisy AC mamy 7 dni od momentu zdarzenia, natomiast jeśli chodzi o szkodę z OC sprawcy- 2 lata.