Niezbędny sprzęt w każdym laboratorium – wyciąg laboratoryjny

Praca w laboratorium niesie ze sobą wiele wyzwań. Trzeba cały czas uważać, aby właściciel obchodzić się z substancjami chemicznymi. Wiele z nich jest bardzo szkodliwa. Są to zazwyczaj silnie żrące kwasy i zasady. Niekiedy pracuje się także z materiałami biologicznymi. Te z kolei mogą powodować alergie i wiele innych chorób. Tym samym konieczne jest właściwe obchodzenie się z tymi czynnikami.

Zalety korzystania z dygestorium

sterylne dygestoriumMożliwości odpowiedniego traktowania i pracy z substancji chemicznymi daje sterylne dygestorium. Jest to urządzenie, które oddziela pracownika od analizowanego materiału. Chroni go przed wdychaniem szkodliwych substancji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wyciągu, który stanowi główny element dygestorium. Pozwala on na odfiltrowanie skażonego powietrza. Dygestorium to także świetna ochrona przed fizycznym oparzeniem żrącymi substancjami. Dzięki specjalnej budowie oddziela ono pracownika od mieszanin. W przypadku wybuchu lub ich rozpryśnięcia się pracownika ochrania specjalna szybą, która przyjmuje na siebie te żrące substancje. Odpowiedniej jakości dygestorium jest wbudowane w ścianę laboratorium. Tym samym stanowi ono świetnie zagospodarowany kącik do pracy z najgroźniejszymi substancjami. W nim wszystko ma się pod ręką i nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć stosowne odczynniki lub przyrządy, które są niezbędne do właściwego przeprowadzenia analizy. 

W miejscu takim jak laboratorium trudno wyobrazić sobie pracę z niebezpiecznymi substancjami bez wykorzystania sprzętu jakim jest dygestorium. Jest to urządzenie, które nie tylko chroni pracowników tego miejsca, ale i również zdecydowanie ułatwia pracę. W związku z tym każdy właściciel laboratorium powinien zdecydować się właśnie na ten rodzaj wyposażenia. Pomoże on zwiększyć poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.