Krakowski dobry psycholog dla rodzin

 

Sprawy rodzinne bardzo często pojawiają się na sądowych wokandach. W sądach rejonowych (pierwsza instancja) działają już wyspecjalizowane wydziały zajmujące się tylko i wyłącznie takim rodzajem spraw sądowych, tzw. wydziały rodzinne i nieletnich. Wbrew pozorom spraw rodzinnych w sądach pojawia się coraz więcej. Często w toku postępowania sądowego pojawia się również psycholog, bowiem dotychczasowe postępowanie dowodowe jest niewystarczające.

Szukamy dobrego psychologa dla rodzin w Krakowie

dobry psycholog dla rodzin - krakówW pierwszej kolejności wskazać należy, iż sprawy rodzinne i nieletnich stanowią bardzo dużą część rozpatrywanych przez sądy rejonowe (pierwsza instancja). Sądy bowiem rozpatrują sprawy w zakresie związanym m.in. z zasądzeniem alimentów, obniżeniem bądź podwyższeniem świadczenia alimentacyjnego, uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustaleniem miejsca pobytu dziecka i wiele innych. Bardzo często zdarza się, iż w toku sprawy pojawi się potrzeba zasięgnięcia opinii psychologicznej. Dobry psycholog dla rodzin – Kraków – czy zatem w stolicy województwa małopolskiego możemy znaleźć profesjonalne gabinety psychologiczne zajmujące się właśnie kwestiami związanymi z szeroko rozumianymi problemami rodzinnymi i pokrewnymi? Wiele pytań, aczkolwiek jedna odpowiedź – oczywiście. W Krakowie działa wiele tego typu placówek doradczych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż na sądowych wokandach sprawy rodzinne pojawiają się bardzo często. Sprawy rodzinne należą bowiem do takiej kategorii spraw, gdzie mamy do czynienia z bardzo widocznym tzw. czynnikiem ludzkim, a tym samym bardzo często z ogromnymi emocjami. W związku z powyższym, czasami nieodzownym okazuje się zasięgnięcie opinii specjalisty z zakresu psychologii oraz nauk pokrewnych celem zasięgnięcia opinii w sprawie.