Kody na odpady niebezpieczne

 

W przeciwieństwie do powszechnie krążącej opinii, utylizacja odpadów niebezpiecznych i toksycznych nie polega wyłącznie na składowaniu ich w jednym miejscu. Wiele substancji nadaje się do ponownego użycia lub wykorzystania w innym procesie chemicznym niż ten prowadzący do ich powstania.

Oznakowanie odpadów niebezpiecznych

odpady niebezpieczne kodyPrzede wszystkim, odpowiednie oznakowanie odpadów jest wymagane do jakiegokolwiek działania, gdyż jest ono wymagane przez większość firm zajmujących się recyklingiem i utylizacją odpadów. Oznakowanie pomaga owym firmom nie tylko w sortowaniu i przechowywaniu owych odpadów, choć wszelkie stosowane na odpady niebezpieczne kody pomagają nie tylko w rozpoznaniu zagrożenia, jakie przedstawia oznakowana substancja, ale również najlepsze sposoby w obchodzeniu się z nią podczas transportu, składowania lub obróbki. Lista kodów odpadów jest bardzo obszerna, i zawiera w sobie niemal każdy rodzaj zagrożenia, jaki może stwarzać substancja. Zarówno pracownicy zakładów jak i firm utylizacyjnych powinni być zaznajomieni przynajmniej z podstawowymi kategoriami oznaczeń, gdyż jest to niezwykle przydatne podczas składowania i transportu odpadów, nierzadko wymagających specjalnych warunków, braku dostępu powietrza czy całkowitej izolacji od wysokich lub też niskich temperatur. Prawidłowe oznakowanie i odpowiednio dobrane kody nie tylko pomagają pracownikom zachować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i zapobiegać wypadkom.

Są również nieocenioną pomocą dla utylizatorni. Dzięki oznaczeniom, firmy utylizujące mogą znacznie przyśpieszyć i usprawnić recykling danych substancji, lub przeznaczyć je do zniszczenia w sposób nie zagrażający otoczeniu. Również składowanie materiałów jest o wiele bezpieczniejsze dzięki dobrze oznakowanym pojemnikom.

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi