Jak najszybciej tworzyć przecisk pod asfaltem?

Większość instalacji, z których korzystamy w życiu codziennym, przebiega pod ziemią. Rodzi to pewne problemy, gdyż większość tych instalacji krzyżuje się ze szlakami komunikacyjnymi. Z tego względu ich naprawa do tej pory wymagała zniszczenia asfaltu.

Jak tworzy się przeciski za pomocą kreta?

przeciski kretInstalacje podziemne stanowią obecnie ich zdecydowana większość, szczególnie gdy mowa o instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, czy światłowodowej. Większość tych instalacji krzyżuje się tez z drogami, chodnikami, czy też torami kolejowymi. Uszkodzenie instalacji w takich miejscach wiązało się więc z koniecznością tworzenia wykopu i tym samym – zniszczenia asfaltu. Obecnie jednak raczej wykorzystuje się przeciski kret jest maszyną, która jest wykorzystywana najczęściej do tego typu zadań. Dzięki niej tworzy się tunel ale nie od góry, ale od boku, horyzontalnie, pod powierzchnią asfaltu. Tym samym powierzchnia drogi czy chodnika pozostaje nienaruszona, mimo tego że pod nią trwają prace związane z remontem instalacji. Wszystko to sprawia, że obecnie to właśnie ta technologię wykorzystuje się najczęściej do naprawy instalacji podziemnych. Ważne jest jednak, aby jeszcze przed wykonaniem przecisku sprawdzić, czy nie naruszy on integralności gruntu, co mogłoby spowodować nawet osunięcie się jezdni. Kret jest na szczęście na tyle precyzyjną maszyną, że bardzo trudno przy jego pomocy spowodować jakieś poważniejsze uszkodzenia. Dzięki tmeu użycie go do tego typu prac może przynieść znaczne korzyści, w szcególnosći jeżeli chodzi o koszty remontu.

Remont instalacji podziemnych do tej pory był bardzo kłopotliwy. Obecnie jednak, dzięki bardziej nowoczesnemu sprzętu, bardzo mocno uległo to zmianie. Oczywiście bardzo ważne jest, by bezwykopowe metody remontów instalacji podziemnych były poprzedzone badaniami gruntu.