Interpretacja kodów ADR

Umiejętność właściwego interpretowania konkretnych znaków zawsze jest przydatna. Większość osób na pewno to stwierdzenie kojarzy przede wszystkim z interpretacją znaków drogowych i bez wątpienia w tym kontekście ta umiejętność wpływa, chociażby na poziom bezpieczeństwa na drogach i nie tylko. Kodami ADR posługują się przede wszystkim przewoźnicy towarów niebezpiecznych i te oznaczenia także warto znać.

Wybrane elementy kodu ADR

kod adrPraktycznie każdy taki kod znajdujący się na specjalnie przygotowanej często odblaskowej tabliczce można podzielić na dwa podstawowe segmenty. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ dopiero po prawidłowym podziale symboli widocznych na czymś takim można przystąpić do prawidłowej interpretacji. Te symbole to przede wszystkim cyfry, chociaż zdarzają się również tabliczki, na których mogą być widoczne różne litery. Dotyczy to, chociażby litery X. Praktycznie zawsze taki kod ADR oznacza substancję, która pod żadnym pozorem nie powinna mieć kontaktu z wodą, bo wtedy dojdzie do reakcji chemicznej, która tylko potęguje zagrożenie. Tak wygląda sytuacja w przypadku sodu oraz potasu. Z podziałem podstawowych oznaczeń nie ma problemu, ponieważ są one zwykle oddzielone przez producenta tabliczki czarną kreską. Dłuższy numer znajdujący się w mianowniku oznacza po prostu konkretną substancję lub pierwiastek w zależności, co jest aktualnie transportowane. Może być to na przykład Azot, Neon i wiele innych.

Numer 1079 w praktyce oznacza Dwutlenek siarki. Inny interesujący przykład to numer 1122, ponieważ należy go interpretować jako alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo–2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2). Dzięki kodom ADR na przykład strażacy zawsze doskonale wiedzą, jakie działania należy podjąć w przypadku kontaktu z pojazdem przewożącym coś takiego.