Czym jest znak adr?

Czym są znaki adr? Co oznaczają? Do czego, kiedy i dlaczego się je wykorzystuje? W poniższym tekście postaram się szczegółowo odpowiedzieć na te pytania, byś mógł odpowiednio zadbać o bezpieczne oznakowanie swojego pojazdu!

Znak adr to niezbędne wyposażenie!

Znakiznaki adr adr służą do oznakowania pojazdów przewożących towary mogące spowodować poważne zagrożenie na drodze. Ich zastosowanie jest niezbędne w przypadku transportu substancji niebezpiecznych. Chodzi nie tylko o przepisy, ale przede wszystkim życie innych osób. Znaki adr grupujemy w poszczególne klasy, których jest dziewięć. Pierwszą z nich są oznaczenia materiałów oraz przedmiotów wybuchowych i maja one kolor pomarańczowy. Druga klasa dotyczy oznakowań gazów, a w tym gazów palnych (czerwone tabliczki), gazów niepalnych i nietrujących (tabliczki zielone) oraz gazów trujących (biała tabliczka). Klasa trzecia i czwarta zawiera w sobie znaki ostrzegające przed materiałami ciekłymi zapalnymi (czerwone tablice), oraz znaki indywidualne: materiały stałe, zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone oznaczane tablica w biało-czerwone, pionowe pasy; materiały samozapalne, których tablica jest biało-czerwona; materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne. Ich tablice mają kolor błękitny. Klasa piąta dzieli się na dwie grupy. Jednak z nich to materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne i posiada żółte oznakowanie, zaś druga grupa to same nadtlenki organiczne posiadające oznakowanie czerwono-żółte. Klasa szósta to natomiast materiały trujące i zakaźne, a ich tablice są białe. Klasa siódma zawiera materiały promieniotwórcze. Ich tablice mają kolor zależny od kategorii: kategoria I (biała), kategoria II i III (żółto-biała) oraz materiały rozszczepialny klasy 7 (tablica biała). Klasa 8 to materiały żrące, zaś tablice mają kolor biało-czarny. Ostatnia klasa, czyli dziewiąta zawiera różne materiały i przedmioty niebezpieczne, a kolor tablic jest również biało-czarny.

Tablice adr są niezwykle ważne w przewozach substancji niebezpiecznych. Jest ich bowiem tak wiele, a każdy z nich w przypadku kolizji może prowadzić do śmierci. Zadbaj zatem o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych użytkowników dróg.