Ciśnieniowe zbiorniki produkcyjne

W zakładach zajmujących się przetwórstwem lub działających w przemyśle chemicznym wykorzystuje się zarówno gazy, jak i ciecze pod ciśnieniem. Potrzebne są więc specjalne stalowe zbiorniki, które będą w stanie wytrzymać duże obciążenia z tym związane. Ponadto powinny być też wysoce odporne na działanie korozji.

Zbiorniki do specjalnych zastosowań

zbiorniki ciśnienioweLinie produkcyjne, na których stosuje się procesy wykorzystujące sprężone gazy lub płyny powinny być wyposażone w systemy kompensacji ciśnienia, a także przechowywania sprężonych gazów oraz cieczy. W tym celu wykorzystywane są zbiorniki ciśnieniowe. Doprowadzane do nich substancje mogą mieć różne ciśnienie wejścia, jednak ciśnienie wyjścia jest regulowane ręcznie, więc zawsze wynosi tyle, ile zakłada proces nadzorowany przez pracownika. Zbiorniki takie są również używane do przechowywania zarówno cieczy, jak i gazów, które wykorzystywane są w zakładzie. Ze względu na wysokie obciążenia, na które są narażone, zbiorniki ciśnieniowe produkuje się z wytrzymałych rodzajów stali. Muszą one należeć do grupy stali austenitycznych, czyli takich, których stop wzbogacany jest między innymi o chrom. Jego wysoka zawartość zapewnia odporność produktu na korozję. Każdy zbiornik powinien również zostać wyprodukowany z myślą o bezpieczeństwie osób, które będą go obsługiwać. Jeżeli jego konstrukcja jest zbyt słaba, ciśnienie może rozsadzić go od środka.

Zbiorniki wykorzystywane do kompensacji ciśnienia i przechowywania sprężonych gazów oraz cieczy, charakteryzować się muszą solidną konstrukcją. Ich ścianki nie mogą być zbyt cienkie, a łączenia powinny być wytrzymałe. Także materiał, który zostanie wykorzystany do ich wyprodukowania, powinien spełniać najwyższe standardy, jeśli chodzi o antykorozyjność.