Cechy tłumaczenia konsekutywnego

Wśród tłumaczeń ustnych możemy wyróżnić tłumaczenia, które charakteryzują się większą lub mniejszą popularnością. Jest to najczęściej związane z cechami tych tłumaczeń, dzięki czemu znajdują one zastosowanie w różnych okolicznościach. Często decydującą zmienną jest liczba osób, do których tłumaczenie ma być skierowane i możliwości techniczne przestrzeni.

Dobry konsekutywny tłumacz

dobre konsekutywne tłumaczenieDużą popularnością, jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, cieszą się tłumaczenia konsekutywne, które nazywane są też, ze względu na mechanizm ich realizacji, tłumaczeniami następczymi. Dobre konsekutywne tłumaczenie powinno być realizowane przez specjalistę, który charakteryzuje się nie tylko dobrą znajomością języków, ale również świetną pamięcią i umiejętnością wyłapywania sensu wypowiedzi. Tłumaczenie konsekutywne następuje bowiem po zakończonej wypowiedzi lub jej fragmencie. Z tego też względu, tłumacz musi zapamiętać słowa, jakich używa przemawiająca osoba, by w możliwie jak najwierniejszy sposób oddać sens wypowiedzi i jej przesłanie. Jednocześnie tłumacz musi znać w stopniu doskonałym język, z którego dokonuje tłumaczenia i wiedzieć, że najczęściej jedno słowo ma wiele znaczeń, a wybór konkretnego z nich zależny jest w zupełności od sensu konkretnej wypowiedzi. Tłumaczenie konsekutywne często realizowane jest na potrzeby telewizji, która na żywo transmituje, np. obrady międzynarodowych spotkań istotnych dla narodu zamieszkującego dany kraj.

Tłumaczenie konsekutywne w dużej mierze związane jest z selekcją informacji, które przekazywane są w danym języku. Tłumacz sporządza notatki podczas przemowy, a następnie dzięki nim kreuje wypowiedź, która kierowana jest w języku właściwym dla odbiorcy. Oczywiście, jest to język przystosowany do zdolności percepcyjnych odbiorcy.