Motoryzacja

Odszkodowanie z rzeczoznawcą

  Rzeczoznawca to specjalista posiadający stosowne kwalifikacje oraz wykształcenie o podłożu prawniczym w danym zakresie. Często pełni równocześnie funkcję biegłego sądowego. Zadaniem rzeczoznawcy jest obiektywna ocena w zakresie wyceny poniesionych szkód osobowych, majątkowych bądź komunikacyjnych Czytaj więcej…

Z dawidb, przed