Odszkodowanie z rzeczoznawcą

  Rzeczoznawca to specjalista posiadający stosowne kwalifikacje oraz wykształcenie o podłożu prawniczym w danym zakresie. Często pełni równocześnie funkcję biegłego sądowego. Zadaniem rzeczoznawcy jest obiektywna ocena w zakresie wyceny poniesionych szkód osobowych, majątkowych bądź komunikacyjnych itp. Pomoc ze strony rzeczoznawcy Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym na terenie RFN w Więcej…