Usługi

Certyfikaty dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność, która polega na instalacji, konserwacji bądź serwisowaniu powinien posiadać odpowiedni certyfikat. Powinien on być wydawany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Czytaj więcej…

Z Kamila Strzała, przed